Personalejurabogen Praktisk ansættelsesret for arbejdsgivere

Bøger om ansættelsesret er som oftest skrevet af advokater, for advokater og til advokater. Personalejurabogen er anderledes. Den er skrevet til dig som virksomhedsejer eller HR-ansvarlig, der bruger juraen i praksis i eget regi.

 • Grundig gennemgang af de vigtigste personalejuridiske emner
 • Praktiske eksempler, så juraen giver mening
 • Skrevet af specialiseret ansættelsesadvokat - Vant til at arbejde med virksomheder
Se bogen
image

Hvad kan jeg lære af bogen?

Det kan være svært at skaffe sig overblik over, hvilke rettigheder og forpligtelser man har som arbejdsgiver.
Bogen kan være med til at give et overblik over de mest almindelige problemstillinger og spørgsmål, du som arbejdsgiver vil løbe ind i.

 • image

  Fastsættelse af lønnen

  Lønnen kan bestå af mange forskellige løndele. Grundløn, provision, bonus, firmabil, mobiltelefon er alle mulige løndele - men hvordan skal de forskellige løndele behandles?Hvordan beskattes de forskellige dele? Jo bedre du kender de forskellige muligheder, des bedre kan du beslutte, hvilken lønpakke der passer bedst til dine medarbejdere.

 • image

  Sygdom og graviditet

  Medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven har ret til løn under sygdom. Men under barselsorlov har kun kvindelige funktionærer ret til løn - og kun halv løn.

 • image

  Betingelserne for at opsige medarbejdere

  De måske sværeste beslutninger, du kan komme til at træffe, vil være at opsige en medarbejder. Men husk, at du ikke kan opsige en medarbejder på grund af hvad som helst. Og kan medarbejderen være gravid eller have et handicap, er der særlig grund til at være påpasselig.

SÅDAN KAN PERSONALEJURABOGEN HJÆLPE

Ved at oplyse dig om, hvad du skal være opmærksom på, kan
du undgå de værste fælder og dermed også undgå trættende og dyre retssager og unødvendige lønkrav.

 • image

  Tjeklister til ansættelseskontrakter

  Det er for ærgerligt at betale 5.000-10.000 kr. i godtgørelse til en medarbejder, fordi ansættelseskontrakten ikke indeholdt de nødvendige oplysninger.

 • image

  Tilrettelæggelsen af arbejdet

  Det er dig som arbejdsgiver, der beslutter, hvordan arbejdet skal udføres. Men der er grænser for, hvor store ændringer du kan pålægge dine medarbejdere. Hvis du kender disse grænser, kan du lettere agere inden for dem.

 • image

  Undgå dyre opsigelser

  De fleste opsigelser forløber gnidningsløst og med få omkostninger. Men opsiger du den forkerte medarbejder, kan det koste op til en årsløn i godtgørelse. Ved du, hvem det drejer sig om?

Få bogen

Lær regelgrundlaget at kende nu - Undgå de dyreste fejl

E-bogen: Personalejurabogen

 • image

  E-bog: Personalejurabogen

  Få den i din indbakke inden for få minutter!


Prisen er ekskl. moms

Fysisk bog: Personalejurabogen

 • image

  Fysisk bog

  Let læsningen og tag noter med en fysisk bog!Prisen er ekskl. moms

E-bog + Fysisk bog: Personalejurabogen

 • image

  E-bog: Personalejurabogen

  I din indbakke om få minutter og din postkasse om få dage.

Prisen er ekskl. moms

Det indeholder Kapitel 1

icon

Kapitel 1 Ansættelsen

Annonceringen

Du har sikkert søgt efter medarbejdere før. Men kender du reglerne for, hvad du ikke må skrive i en jobannonce? Og vidste du, at du i værste fald kan få en bøde eller blive dømt til at betale godtgørelse, hvis du ikke overholder reglerne?

Jobsamtalen

Jobsamtalen skal bruges til at finde ud af, om der er kemi mellem ansøger og virksomhed. Men pas på med at sende de forkerte signaler - det kan blive dyrt.

Tilbagemeldingen til ansøgere

En konstruktiv tilbagemelding til en afvist ansøger kan være gratis markedsføring. En uheldig begrundelse kan derimod koste 25.000 kr.

Hvor galt kan det gå?

Hvis du kender faldgruberne forbundet med ansættelser, kan du bedre vurdere, om du har råd til at være sløset.

Det indeholder Kapitel 2

icon

Kapitel 2 Ansættelseskontrakten

Formålet med ansættelseskontrakten

Ved du egentlig, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at udlevere ansættelseskontrakter til dine medarbejdere?

Ansættelsesbevisloven

Ansættelsesbevisloven indeholder kravene til ansættelseskontrakter - og sanktionerne ved manglefulde eksemplarer.

Efterfølgende ændringer

Du kan selvfølgelig ændre dine medarbejderes ansættelsesvilkår. Men husk at informere dem om væsentlige ændringer på skrift!

Konsekvenser ved fejl

Hvis dine medarbejderen ikke får ansættelseskontrakter, eller hvis ansættelseskontrakterne indeholder fejl, kan medarbejderne få krav på en godtgørelse - typisk på omrking 10.000 kr., men i teorien op til 20 ugers løn.

Køb Personalejurabogen i dag og undgå
de dyre fejl!

Se muligheder

Det indeholder Kapitel 3

icon

Kapitel 3 Lønnen

Løndele

Medarbejderen skal have en grundløn. Men skal medarbejderen have pension? Hvad med bonus? Og kan man aflønne en medarbejder rent med provision?

Sådan foregår jobsamtalen

Når du ved hvordan jobsamtalen foregår, kan du også planlægge dine svar. Vi kigger på fremgangsmetoden og gør dig klar på det måske vigtigste øjeblik i din jobsamtale (og jobsøgning) - din elevatortale og førstegangsindtrykket.

Løngoder

Hvad kan du tilbyde medarbejderen ud over lønnen? Og hvordan er det lige med skatten i den forbindelse?.

Løn uden arbejde

Medarbejderen har ret til løn under sygdom, hvis han eller hun er omfattet af funktionærloven. Men hvad med under barselsorlov? Eller i forbindelse med fritstilling?

Forfatteren

Lise Moth: Advokat med speciale i ansættelsesret

Teoretisk velfunderet og med praktisk erfaring

Lise Moth er advokat og indehaver af Moth Advokatanpartsselskab. Hun har en fortid i Norrbom Vinding og Bech-Bruun, hvor hun arbejdede med henholdsvis kollektiv arbejdsret og ansættelsesret.

Lise Moth har praktisk erfaring med alt fra udarbejdelsen af direktørkontrakter og ansættelseskontrakter, løbende rådgivning om ansættelsesrettens mange facetter til opsigelser, forhandling og retssager.

Derudover er hun gæsteforfatter til bogen Få Job

Lise Moth

CV

 • Advokat, cand.jur. fra Aarhus Universitet
 • Indehaver af Moth Advokatanpartsselskab
 • Har arbejdet hos Norrbom Vinding og Bech-Bruun
 • Har assisteret små, mellemstore og store danske virksomheder med ansættelsesret

Det indeholder Kapitel 4

icon

Kapitel 4 Ferie

Placering af ferie

Det er ultimativt dig, der bestemmer, hvornår medarbejderne skal holde deres ferie. Men der er visse regler for, hvornår ferie kan placeres, og lige som ferielovens varsler skal overholdes.

Optjening af ferie

Medarbejdere har ret til ferie hvert år - også i første ansættelsesår. Men betalt ferie skal først optjenes.

Ferie og sygdom

Hvis medarbejderen bliver syg før eller under sin ferie, kan medarbejderen have ret til erstatningsferie.

Fratræden

Når en medarbejder fratræder, skal du udbetale feriegodtgørelse til medarbejderen. Men du kan undgå at udbetale en del af feriegodtgørelsen, hvis kan pålægge medarbejderen at holde ferie i opsigelsesperioden.

Det indeholder Kapitel 5

icon

Kapitel 5 Tilrettelæggelse af arbejdet

Ledelsesret

Ledelsesret dækker over arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet blandt medarbejderne. Den er grundlaget for alle ansættelsesforhold, men der er dog grænser for, hvad du som arbejdsgiver kan pålægge dine medarbejdere.

Væsentlige og uvæsentlige vilkårsændringer

Nogen vilkårsændringer kan gennemføres uden videre. Andre kræver, at medarbejderne modtager oplysning om ændringen i forvejen med et varsel, der svarer til medarbejderens opsigelsesvarsel. Men hvordan skelner du?

Gennemførelse

En vilkårsændring skal typisk varsles, så medarbejderen kender sine rettigheder og forpligtelser. Derfor medarbejderen også oplyses skriftligt om større ændringer.

Risici

Medarbejdere har ret til at anse væsentlige vilkårsændringer for en opsigelse med arbejdsgivers varsel. Hvis ændringen er usaglig, kan medarbejderen desuden have krav på godtgørelse.

Det indeholder Kapitel 6

icon

Kapitel 6 Ophør af ansættelsesforholdet

Usaglige og ulovlige opsigelsesgrunde

Hvis en medarbejder opsiges på grund af nedskæringer, er det typisk sagligt og lovligt. Men hvad hvis medarbejderen er handicappet? Eller gravid? Eller bare ikke særlig dygtig?

Opsigelsesvarsler

Funktionærloven indeholder bestemte opsigelsesvarsler, som skal følges, når du opsiger en funktionær.

Fratrædelsesgodtgørelse

Medarbejdere, der har været ansat i virksomheden i mange år og bliver opsagt, kan have ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Fratrædelsesaftaler

Ønsker du at afslutte et ansættelsesforhold på en god måde - eller blot ikke vil risikere en efterfølgende retssag - kan du overveje at tilbyde opsagte medarbejdere en fratrædelsesaftale.

Det indeholder Kapitel 7

icon

Kapitel 7 Graviditet og barsel

Krav på frihed

Både mandlige og kvindelige medarbejdere har ret til fravær i forbindelse med, at de bliver forældre.

Krav på løn

Kvindelige medarbejder har ret til halv løn under graviditets- og barselsorlov, hvis de er omfattet af funktionærloven. For andre medarbejdere skal det aftales.

Særlig beskyttelse

Gravide medarbejdere og medarbejdere på barsels- og forældreorlov er særligt beskyttede mod opsigelse og forringelser af deres ansættelsesforhold. Der er dog tilfælde, hvor opsigelse godt kan ske.

Sanktioner

Opsiges en medarbejder ulovligtpå grund af graviditet eller barsel, kan det koste op til en årsløn!

Det indeholder Kapitel 8

icon

Kapitel 8 Overvågning

Interesseafvejning

Din interesse for at overvåge medarbejderne skal opvejes mod medarbejdernes interesse i at undgå unødig overvågning. Derfor skal overvågning altid tjene et sagligt formål.

TV-overvågning

Hvi dine medarbejdere håndterer værdier, vil det ofte være sagligt at overvåge dem på video. Men det er ikke det samme, som at du minutiøst kan gennemgå videobåndene for at se, om de nu også passer deres arbejde.

Logning af e-mails og internet

Brevhemmeligheden gælder også i ansættelsesforhold, og du kan derfor kun gennemgå dine medarbejderes arbejdsmails, når det er driftsmæssigt begrundet - eller hvis du har en begrundet mistanke om, at medarbejderen væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold.

Fremgangsmåde

Hvis det overhovedet giver mening, skal medarbejderne varsles om indførelsen af ny overvågning, inden den iværksættes. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis formålet med overvågningen i så fald forspildes.

Få styr på reglernepå en let og overskuelig måde

Dansk ansættelsesret er ikke blevet mindre kompliceret de sidste 15 år. Det skyldes ikke mindst EU's store indflydelse. Derfor kan man løbe ind i store udgifter til advokater og godtgørelser til nuværende og tidligere medarbejdere, hvis man ikke i det mindste har en grundlæggende forståelse for, hvilke regler der gælder på arbejdsmarkedet. Denne grundlæggende forståelse kan Personalejurabogen give dig.

Se muligheder
image